Kontakt

RÝDZOSŤ

Rýdzosť je miera čistoty drahého kovu, najčastejšie zlata, striebra alebo platiny. Rýdzosť sa uvádza ako pomerný hmotnostný obsah drahého kovu v zliatine vyjadrený v tisícinách (1⁄1000), takže čistý kov má rýdzosť 1000⁄1000. Na výrobkoch z drahých kovov je rýdzosť trvalo označená vyrazenou puncovou značkou.


Karát (kt alebo ct)

je staršie označenie miery rýdzosti zliatin a platinových zliatin.

Rýdzosť jedného karátu znamená, že vzácny kov tvorí 1⁄24 hmotnosti zliatiny. Preto 24-karátové zlato je rýdze zlato obsahujúce 24⁄24 (99,99 %) čistého zlata.

Modernejšie označenie je pomocou tisícin hmotnosti.

Vzorec k prepočtu na karáty: 24 / 999 x 585 = 14kt (najčastejšie použitie v zlatníctve).


Najčastejšie je možné stretnúť sa s nasledovnými rýdzosťami:


              

Zdroj: http://sk.wikipedia.org


Nahoru

Všetky texty na týchto stránkach boli čerpané z oficiálnych alebo uznávaných zahraničných zdrojov. Boli spísané s najlepším svedomím a ich cieľom je podať čo najpravdivejšie informácie. Nenesieme teda zodpovednosť za akúkoľvek škodu vzniknutú nákupom drahých kovov založených na týchto informáciách a žiadny text nie je spísaný s odporúčajúcim úmyslom.

Akékoľvek ďalšie použitie, kopírovanie, distribúcia a publikácia textu tu uvedeného je zakázaná.