Kontakt

Kontakt


Rastislav Hruška - konateľ                                

tel: +421 948 462 204

E-mail: hruska@3signa.sk                                    


Monika Taranova - konateľ

tel: +421 948 831 661

E-mail: taranova@3signa.sk


Kancelária Bratislava: Seberíniho 9

Kancelária Trenčín: Legionárska 2

E-shop: www.3signa.sk

3signa, s.r.o.


Sídlo: Vlárska 383/2H, 911 05 Trenčín

IČO: 46754776

IČ-DPH: SK2023556700


Zápis v Obchodnom registri Okr. súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č 26583/R

Registrácia Puncovým úradom SR pod číslom 4039

Registrácia Úradom na ochranu osobných údajov pod číslom 201307380 a číslom 1512709


Nahoru

Všetky texty na týchto stránkach boli čerpané z oficiálnych alebo uznávaných zahraničných zdrojov. Boli spísané s najlepším svedomím a ich cieľom je podať čo najpravdivejšie informácie. Nenesieme teda zodpovednosť za akúkoľvek škodu vzniknutú nákupom drahých kovov založených na týchto informáciách a žiadny text nie je spísaný s odporúčajúcim úmyslom.

Akékoľvek ďalšie použitie, kopírovanie, distribúcia a publikácia textu tu uvedeného je zakázaná.